Politikası

Kalite Politikamız

  • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikro biyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğa sağlıklı, lezzetli, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak.
  • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak.
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek.
  • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli artırmak, gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Gıda Politikamız

Türetici firmaların gıda katkı maddelerini kullanmaları için sahip olamaları gereken sorumluluklar şunlardır;

  • Kaliteli ve güvenli gıda işlemeye uygun tesise (alet, ekipman, personel, organizasyon, gibi.) sahip olmalıdır.
  • Onaysız, yasak, katkı kesinlikle kullanılmamalıdır.Kötü kalitede veya bozulmuş gıdayı maskelemek için katkı kullanılmamalıdır.
  • Taklit gıda yapmamalı ve tüketiciyi aldatmamalıdır. Kullandığı katkı maddesi toksin etki ve kimyasal kalıntı bırakmayacak nitelikte ve kullanılmasına izin verilen miktar kadar kullanması gerekmektedir. En azından kullanılan miktarı minimum değere düşürmesi gerekmektedir.* Üretici firmalar, organik yapıda ve kesinlikle toksin – kimyasal kalıntı bırakmayacak gıda katkı maddeleri kullanmaya özen göstermelidir.

Hijyen Politikamız

  • Gıdanın kullanım amacı dikkate alınarak biz insanlar tarafından tüketiminin sağlanması için her türlü önlemin alınıp gerekli koşulların oluşturulmasıdır.
  • Yani bir gıdanın temiz ve tümüyle hastalık yapan etmenlerden arındırılmış olmasıdır.
  • Gıda üretiminde hijyenik koşulların oluşturulması ve korunması demek gıda ham maddesinin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan bulaşabilecek mikropların engellenmesi demektir.